Algemene voorwaarden Holidayguru en European Sleeper

Voorwaarden voor deelname aan de Holidayguru Nachttrein Winactie

De Holidayguru Nachttrein Winactie wordt georganiseerd door Holidayguru BV, Kaap Hoorndreef 66 3563AW Utrecht, (hierna “Holidayguru”). Deelname vindt uitsluitend plaats onder de hieronder vermelde voorwaarden. Met deelname aan de winactie wordt nadrukkelijk akkoord gegaan met deze voorwaarden voor deelname.
Holidayguru maakt deelname aan de wedstrijd mogelijk – de deelnemer is zich daarvan bewust en begrijpt dat hij/zij daarom zijn/haar gegevens moet verstrekken om de prijs in ontvangst te nemen.

Gerechtigd om deel te nemen zijn alle natuurlijke personen die

Verloop van de winactie:

Deze Holidayguru Nachttrein winactie loopt vanaf maandag 6 november 2023 12.00 uur tot maandag 13 november 2023 23.59. Alleen deelnemers die actief deelnemen aan de winactie binnen de aangegeven periode worden meegenomen in de loting.

Recht op winnen van verloting

Alleen de deelnemers die hun correcte gegevens (voornaam en geldig e-mailadres) hebben ingevuld in het betreffende winactie formulier voor de Holidayguru Nachttrein Winactie tijdens de looptijd van de winactie hebben recht op winst.

Het volgende is bij de prijs inbegrepen:

– retour Brussel – Berlijn voor maximaal vier personen in een privécoupé van een couchetterijtuig (inclusief beddengoed). Reizen tussen 1 december en 24 maart 2024

Deze prijs is niet overdraagbaar aan andere personen of inwisselbaar voor contanten en is exclusief verblijf.

Verloting en aankondiging:

De winnaar van de Holidayguru Nachttrein Winactie moet uiterlijk een week na afloop van de winactie worden getrokken door Holidayguru. Alle deelnemers die bij de winactie het formulier correct hebben ingevuld, doen mee aan de loting. De trekking van de winnaar is willekeurig. De winnaar krijgt persoonlijk bericht via mail.

Medewerkers van Holidayguru en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

Holidayguru behoudt zich het recht voor om personen uit te sluiten van de winactie als ze deze voorwaarden voor deelname schenden.

De winnaar kan met voornaam genoemd worden op de Holidayguru Facebookpagina, de Holidayguru Instagrampagina en/of de Holidayguru website. De winnaar gaat er mee akkoord om tijdens de gewonnen vakantie sociale media posts te maken en het Holidayguru account te taggen. Holidayguru zal deze dan reposten op zijn kanalen.

Wijzigingen in de algemene gegevensbescherming met betrekking tot de Holidayguru Nachttrein Winactie

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Om deelnemer te worden van deze winactie moeten personen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Holidayguru. Persoonlijke gegevens die in verband met deze wedstrijd worden verstrekt, mogen door Holidayguru worden gebruikt voor het uitvoeren van de wedstrijd en voor mogelijke prijsverwerkingen in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming.

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens

De basis voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens wordt enerzijds gevormd door artikel 6, lid 1,. a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deelnemers aan de Winactie gaan akkoord om deel te nemen en hebben de nodige informatie ontvangen. Deelname aan de Winactie is vrijwillig.

Bovendien zal Holidayguru, op basis van haar rechtmatige belang, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de EU-DSGVO, haar bestaande klantgegevens verrijken met de informatie over de deelname aan de wedstrijd voor marketingdoeleinden.

Bovendien vormt artikel 6, lid 1,. b) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ook de rechtsgrondslag, aangezien de gegevens die vereist zijn voordat het contract wordt gesloten, moeten verwerkt worden om de prijs in het geval van een overwinning te kunnen toekennen. Persoonlijke gegevens van de winnaar en de persoon die nodig zijn voor de registratie van de betreffende reis worden vervolgens verzameld om de prijs te verwerken nadat de winnaar is getrokken.

Type persoonlijke gegevens

Holidayguru verwerkt de gegevens die in verband met deze wedstrijd worden vergaard. De verwerkte gegevens zijn afhankelijk van de dienst die werd gebruikt op het moment van deelname aan de wedstrijd en kunnen het volgende omvatten:

De Deelnemer is als enige verantwoordelijk voor het correct zijn van alle verstrekte contactgegevens. Als de prijs van de winactie niet kan worden verdeeld vanwege onjuiste gegevens, verliest de deelnemer zijn recht op de prijs.

Openbaarmaking van gegevens

Om de berichtendiensten aan te bieden, worden technische dienstverleners door Holidayguru gebruikt als verwerkers, die in de algemene privacyverklaring, in de paragraaf Disclosure of Data, worden genoemd.

Opslag van persoonlijke gegevens

De gegevens die nodig zijn om de prijzen te verwerken en toe te kennen, worden door Holidayguru opgeslagen voor de wettelijke opslagperiode en worden vervolgens verwijderd.

De deelnemer is te allen tijde vrij zich uit te schrijven voor de Holidayguru nieuwsbrief. Daarbij herroept de deelnemer ook zijn deelname aan de prijstrekkingen. Raadpleeg onze regels voor gegevensbescherming voor meer informatie.

Op deze winactie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

// 06.11.2023