algemene voorwaarden holidayguru voorpret kalender week 3

Algemene voorwaarden Holidayguru Voorpret Kalender week 3

oorwaarden voor deelname aan de Holidayguru Voorpret Kalender winactie

De Holidayguru Voorpret Kalender winactie wordt georganiseerd door UNIQ BV, Euclideslaan 1 3584BL Utrecht, (hierna “UNIQ”). Deelname vindt uitsluitend plaats onder de hieronder vermelde voorwaarden. Met deelname aan de winactie wordt nadrukkelijk akkoord gegaan met deze voorwaarden voor deelname.
UNIQ maakt deelname aan de wedstrijd mogelijk – de deelnemer is zich daarvan bewust en begrijpt dat hij/zij daarom zijn/haar gegevens moet verstrekken om de prijs in ontvangst te nemen.

Gerechtigd om deel te nemen zijn alle natuurlijke personen die

Verloop van de winactie:

Deze Holidayguru Voorpret Kalender winactie week 1 loopt vanaf vrijdag 3 juli 2020 10.00 uur tot maandag 6 juli 2020 23.59. Alleen deelnemers die actief deelnemen aan de respectievelijke winactie binnen de aangegeven periode worden meegenomen in de loting van de respectievelijke week.

Recht op winnen van verloting

Alleen de deelnemers die hun correcte gegevens (voor- en achternaam en geldig e-mailadres) hebben ingevuld in het betreffende winactie formulier voor de Holidayguru Voorpret Kalender Winactie tijdens de looptijd van de winactie hebben recht op winst.

Het volgende is bij de prijs inbegrepen:

– 1 hotelarrangement van twee overnachtingen voor 2 personen in een deluxe kamer van het NERO Office Hotel – inclusief Limburg Card

Deze prijs is niet overdraagbaar aan andere personen of inwisselbaar voor contanten.

Verloting en aankondiging:

De winnaars van de Holidayguru Voorpret Kalender Winactie Week 3 moeten uiterlijk op 09.07.2020 worden getrokken door UNIQ BV. De trekking van de winnaar is willekeurig. De winnaars krijgen via e-mail persoonlijk bericht.

Medewerkers van UNIQ BV en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

UNIQ behoudt zich het recht voor om personen uit te sluiten van de winactie als ze deze voorwaarden voor deelname schenden.

Winnaars kunnen met voornaam genoemd worden op de Holidayguru Facebookpagina, de Holidayguru Instagrampagina en/of de Holidayguru website.

Wijzigingen in de algemene gegevensbescherming met betrekking tot de Holidayguru Voorpret Kalender Winactie

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens die in verband met deze wedstrijd worden verstrekt, mogen door UNIQ BV alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van de wedstrijd en voor mogelijke prijsverwerkingen in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. De verzamelde en verwerkte gegevens van de winnaars worden door UNIQ verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de afhandeling van de wedstrijd, maar uiterlijk na het einde van de wettelijke bewaartermijn met het oog op de uitvoering van het contract.

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens

De basis voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens wordt enerzijds gevormd door artikel 6, lid 1,. a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deelnemers aan de Winactie gaan akkoord om deel te nemen en hebben de nodige informatie ontvangen. Deelname aan de Winactie is vrijwillig.

Bovendien zal UNIQ BV, op basis van haar rechtmatige belang, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de EU-DSGVO, haar bestaande klantgegevens verrijken met de informatie over de deelname aan de wedstrijd voor marketingdoeleinden.

Bovendien vormt artikel 6, lid 1,. b) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ook de rechtsgrondslag, aangezien de gegevens die vereist zijn voordat het contract wordt gesloten, moeten verwerkt worden om de prijs in het geval van een overwinning te kunnen toekennen. Persoonlijke gegevens van de winnaar en de persoon die nodig zijn voor de registratie van de betreffende reis worden vervolgens verzameld om de prijs te verwerken nadat de winnaar is getrokken.

Type persoonlijke gegevens

UNIQ BV verwerkt de gegevens die in verband met deze wedstrijd worden vergaard. De verwerkte gegevens zijn afhankelijk van de dienst die werd gebruikt op het moment van deelname aan de wedstrijd en kunnen het volgende omvatten:

De Deelnemer is als enige verantwoordelijk voor het correct zijn van alle verstrekte contactgegevens. Als de prijs van de winactie niet kan worden verdeeld vanwege onjuiste gegevens, verliest de deelnemer zijn recht op de prijs.

Openbaarmaking van gegevens

Om de berichtendiensten aan te bieden, worden technische dienstverleners door UNIQ BV gebruikt als verwerkers, die in de algemene privacyverklaring, in de paragraaf Disclosure of Data, worden genoemd.

Opslag van persoonlijke gegevens

De gegevens die nodig zijn om de prijzen te verwerken en toe te kennen, worden door UNIQ BV opgeslagen voor de wettelijke opslagperiode en worden vervolgens verwijderd.

De deelnemer is te allen tijde vrij zich uit te schrijven voor de Holidayguru nieuwsbrief. Daarbij herroept de deelnemer ook zijn deelname aan de prijstrekkingen. Raadpleeg onze regels voor gegevensbescherming voor meer informatie.

Op deze winactie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.