algemene voorwaarden raad het land winactie

Algemene voorwaarden Raad het land winactie

Voorwaarden voor deelname aan de Holidayguru Raad het land Winactie

De Holidayguru Raad het land Winactie wordt georganiseerd door Holidayguru BV, Kaap Hoorndreef 66 3563AW Utrecht, (hierna “Holidayguru”). Deelname vindt uitsluitend plaats onder de hieronder vermelde voorwaarden. Met deelname aan de winactie wordt nadrukkelijk akkoord gegaan met deze voorwaarden voor deelname.
Holidayguru maakt deelname aan de wedstrijd mogelijk – de deelnemer is zich daarvan bewust en begrijpt dat hij/zij daarom zijn/haar gegevens moet verstrekken om de prijs in ontvangst te nemen.

Gerechtigd om deel te nemen zijn alle natuurlijke personen die

Verloop van de winactie:

Deze Holidayguru Raad het land winactie loopt vanaf donderdag 6 mei 2021 12.00 uur tot vrijdag 15 mei 2021 23.59 (kan verlengd worden). Alleen deelnemers die actief deelnemen aan de winactie binnen de aangegeven periode worden meegenomen in de loting.

Recht op winnen van verloting

Alleen de deelnemers die hun correcte gegevens (antwoord op de vraag, voor- en achternaam en geldig e-mailadres) hebben ingevuld in het betreffende winactie formulier voor de Holidayguru Raad het land Winactie tijdens de looptijd van de winactie hebben recht op winst.

Het volgende is bij de prijs inbegrepen:

– een vakantie ter waarde van €1000 naar het land dat als eerste code geel krijgt of een ander land naar keuze.

Deze prijs is niet overdraagbaar aan andere personen of inwisselbaar voor contanten. De winnaar kiest samen met Holidayguru een vakantie uit met vertrek in 2021 of 2022 met een maximum waarde van €1000 (totaalprijs). Als het volledige bedrag niet gebruikt wordt gaat het resterende bedrag verloren.

Verloting en aankondiging:

De winnaar van de Holidayguru Raad het land Winactie moet uiterlijk een week na afloop van de winactie worden getrokken door Holidayguru. Alle deelnemers die bij het winactie formulier het juiste antwoord hebben ingevuld, doen mee aan de loting. De trekking van de winnaar is willekeurig. De winnaar krijgt persoonlijk bericht.

Medewerkers van Holidayguru en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

Holidayguru behoudt zich het recht voor om personen uit te sluiten van de winactie als ze deze voorwaarden voor deelname schenden.

De winnaar kan met voornaam genoemd worden op de Holidayguru Facebookpagina, de Holidayguru Instagrampagina en/of de Holidayguru website. De winnaar gaat er mee akkoord om tijdens de gewonnen vakantie sociale media posts te maken en het Holidayguru account te taggen. Holidayguru zal deze dan reposten op zijn kanalen.

Wijzigingen in de algemene gegevensbescherming met betrekking tot de Holidayguru Raad het land Winactie

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens die in verband met deze wedstrijd worden verstrekt, mogen door Holidayguru alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van de wedstrijd en voor mogelijke prijsverwerkingen in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. De verzamelde en verwerkte gegevens van de winnaars worden door Holidayguru verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de afhandeling van de wedstrijd, maar uiterlijk na het einde van de wettelijke bewaartermijn met het oog op de uitvoering van het contract.

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens

De basis voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens wordt enerzijds gevormd door artikel 6, lid 1,. a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deelnemers aan de Winactie gaan akkoord om deel te nemen en hebben de nodige informatie ontvangen. Deelname aan de Winactie is vrijwillig.

Bovendien zal Holidayguru, op basis van haar rechtmatige belang, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de EU-DSGVO, haar bestaande klantgegevens verrijken met de informatie over de deelname aan de wedstrijd voor marketingdoeleinden.

Bovendien vormt artikel 6, lid 1,. b) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ook de rechtsgrondslag, aangezien de gegevens die vereist zijn voordat het contract wordt gesloten, moeten verwerkt worden om de prijs in het geval van een overwinning te kunnen toekennen. Persoonlijke gegevens van de winnaar en de persoon die nodig zijn voor de registratie van de betreffende reis worden vervolgens verzameld om de prijs te verwerken nadat de winnaar is getrokken.

Type persoonlijke gegevens

Holidayguru verwerkt de gegevens die in verband met deze wedstrijd worden vergaard. De verwerkte gegevens zijn afhankelijk van de dienst die werd gebruikt op het moment van deelname aan de wedstrijd en kunnen het volgende omvatten:

De Deelnemer is als enige verantwoordelijk voor het correct zijn van alle verstrekte contactgegevens. Als de prijs van de winactie niet kan worden verdeeld vanwege onjuiste gegevens, verliest de deelnemer zijn recht op de prijs.

Openbaarmaking van gegevens

Om de berichtendiensten aan te bieden, worden technische dienstverleners door Holidayguru gebruikt als verwerkers, die in de algemene privacyverklaring, in de paragraaf Disclosure of Data, worden genoemd.

Opslag van persoonlijke gegevens

De gegevens die nodig zijn om de prijzen te verwerken en toe te kennen, worden door Holidayguru opgeslagen voor de wettelijke opslagperiode en worden vervolgens verwijderd.

De deelnemer is te allen tijde vrij zich uit te schrijven voor de Holidayguru nieuwsbrief. Daarbij herroept de deelnemer ook zijn deelname aan de prijstrekkingen. Raadpleeg onze regels voor gegevensbescherming voor meer informatie.

Op deze winactie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

// 06.05.2021