impressum / wettelijke bepalingen

Impressum / wettelijke bepalingen

Let u op de volgende opmerkingen:

Al onze aanbiedingen over goedkope reizen, kortingsbonnen en in het algemeen genoemde vakantiedeals, worden handmatig gezocht. De gedeelde informatie hebben wij direct van de aanbieder in de vorm van internet research of via RSS Feed/Newsletters.

Bij de aanbiedingen gaat het in de meeste gevallen om tijdelijke aanbiedingen die beperkt beschikbaar zijn en wij kunnen en willen daarom geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van deze aanbiedingen en er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de door ons gepresenteerde deals. Bij problemen en of vragen over specifieke aanbiedingen moet u dan ook direct contact opnemen met de desbetreffende aanbieder. 

Technisch en inhoudelijk verantwoordelijk:

Holidayguru BV
Kaap Hoorndreef 66
3563AW Utrecht

CEO:
Daniel Krahn en Daniel Marx

Contact
E-mail: hallo@holidayguru.nl

Foto’s en Beeldmateriaal

Bronvermelding voor de gebruikte foto’s en beelden:

©Copyright AFP Agence France-Presse GmbH – Het fotografisch materiaal aangeduid met de afkorting “AFP” is auteursrechtelijk beschermd en is uitsluitend bedoeld voor privé-gebruik. Alle verder gebruik, in het bijzonder de opslag in databases, publicatie, reproductie en elke vorm van commercieel gebruik, evenals de overdracht aan derden – gedeeltelijk of in bewerkte vorm – zonder de uitdrukkelijke toestemming van de AFP GmbH, is verboden.

Wettelijke bepalingen

  1. De inhoud van online aanbiedingen

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, integriteit of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid claims tegen de auteur met betrekking tot materiële schade of van een idealistische aard, veroorzaakt door het gebruik of misbruik van de verstrekte informatie of eerder het gebruik van incorrecte of incomplete informatie, zal op fundamentele gronden afgewezen worden, daargelaten dat er geen aantoonbaar bewijs is van moedwillige of grove nalatigheid van de auteur.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich het recht om publicaties te veranderen, aan te vullen, te verwijderen, of te staken – tijdelijk dan wel permanent – op een deel van de site of het aanbod in zijn geheel zonder voorafgaande kennisgeving.

  1. Verwijzingen en links

Voor directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden (“hyperlinks”), welke buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, kan een aansprakelijkheidsverplichting enkel van kracht zijn wanneer de auteur zich bewust was van de inhoud en als het technisch mogelijk en haalbaar was geweest om het gebruik van de illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart uitdrukkelijk dat er op het moment van linken geen kennis was van enige illegale inhoud op de gelinkte website. De auteur heeft geen invloed op het huidige of toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom is distantieert de auteur zichzelf hierbij van alle inhoud op gelinkte sites wat veranderd is na het moment van linken. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen de internetaanbiedingen van de auteur, evenals die van derden in gastenboeken opgesteld door de auteur, discussiefora, link directories, mailinglijsten en alle andere vormen van databases waar inhoud toegevoegd kan worden door externe auteurs. Voor illegale, incorrecte of incomplete inhoud – en met name schade ontstaan door het gebruik of misbruik van informatie verstrekt op deze wijze – is enkel de aanbieder van de gelinkte website aansprakelijk en niet degene die enkel verwees naar de eerder genoemde publicatie.

  1. Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van alle foto’s, afbeeldingen, geluidsfragmenten, videoclips en teksten gebruikt in alle publicaties te respecteren en enkel zijn/haar eigen afbeeldingen, geluidsfragmenten, videoclips en teksten te gebruiken, of om te verwijzen naar rechtenvrije afbeeldingen, geluidsfragmenten, videoclips en teksten. Alle merken en handelsmerken die verschijnen in de internetaanbiedingen van de auteur, en die beschermd zijn door derden, zijn zonder beperkingen onderhevig aan de voorschriften van de relevante merkenwet en de bezitsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars. Enkel het feit dat deze handelsmerken aangehaald worden indiceert niet dat ze niet beschermd worden door derden!

Het auteursrecht voor gepubliceerd materiaal gemaakt door de auteur blijft uitsluitend eigendom van de auteur van de pagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsfragmenten, videoclips en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

  1. Gegevensbescherming

Waar er de mogelijkheid is om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mail adres, naam, adres) binnen de internetaanbieding op te geven wordt de openbaarmaking van deze gegevens vrijwillig gedaan door de gebruiker. Het gebruik van en de bijdrage aan alle aangeboden diensten – voor zover redelijkerwijs en technisch mogelijk – is toegestaan zonder opgave van dergelijke gegevens of door deze anoniem of onder een pseudoniem te verstrekken. Het gebruik van contactgegevens, vermeld in de ‘juridische informatie’ of soortgelijks, zoals postadres, telefoon- en faxnummer, of een e-mailadres gepubliceerd door derden voor het verzenden van informatie die niet expliciet gevraagd is, is niet toegestaan. Wij behouden ons het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de verzenders van zogenaamde ‘spam e-mails’ en mensen die dit verbod overtreden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”: tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen om het gebruik van de website te kunnen analyseren. De informatie die door de cookies gegenereerd wordt betreffende uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te interpreteren, om rapporten voor de website-eigenaren over de website-activiteit samen te stellen, en om verdere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te bieden. Het is mogelijk dat Google deze informatie doorgeeft aan derden, zo lang als dit wettelijk verplicht is of als derden de gegevens in opdracht van Google verwerken. In geen geval zal Google uw IP-adres associëren met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browser software-instellingen op de juiste wijze aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat in dit geval het mogelijk is dat u niet volledig gebruikt zult kunnen maken van alle functies van de website. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Advertenties worden op deze website getoond via Google AdSense. Daarom kan uw browser een cookie opslaan, verzonden door Google Inc. of derden. Deze cookie kan worden gelezen door Google Inc. of derden. Om een cookie te verwijderen of om in het algemeen het gebruik van cookies te wijzigen dient u uw browser te raadplegen. Normaliter vindt u deze instellingen onder Extra → privacy policy-instellingen (Firefox) of onder Extra → internet opties → privacy beleid (Internet Explorer).

  1. Geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer wordt gezien als een onderdeel van het internetaanbod waarnaar deze pagina verwijst. Indien een deel of bepaalde formuleringen in deze tekst niet, of niet langer, in overeenstemming zijn met de huidige wettelijke situatie dan heeft dat geen effect of invloed op de inhoud en geldigheid van het resterende deel van het document.

Onze website bevat daarnaast ook programma’s (plug-ins) van het sociale netwerk Facebook. Dezen worden uitsluitend beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). De plug-ins kunnen op de website geïdentificeerd worden aan de hand van het Facebook logo of de woorden “Vind ik Leuk”.

Wanneer u een website bezoek, welke een dergelijke plug-in bevat, van onze website, creëert uw browser een directe link met de Facebook servers, welke vervolgens de inhoud van de plug-in naar uw browser verzenden en vanaf waar de inhoud in de website geïntegreerd wordt.

Als gevolg hiervan zal de informatie die u heeft bezocht op onze website doorgegeven worden aan Facebook. Als u ingelogd bent op uw persoonlijke Facebook account op het moment dat u onze website bezoekt zal Facebook uw bezoek aan onze website toeschrijven aan uw Facebook account. Door interactie met plug-ins, bijvoorbeeld door het klikken op de “vind ik leuk” knop of door een reactie achter te laten, zal de bijbehorende informatie direct naar Facebook verzonden worden en daar opgeslagen. Indien u wilt voorkomen dat uw data verzonden wordt dient u zich eerst uit te loggen uit uw Facebook account alvorens u onze website bezoekt.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van deze data collectie door Facebook, evenals het verder verwerken en gebruiken van uw data, uw rechten omtrent dit en de instellingen voor de beveiliging van uw privacy, kunt u Facebook’s privacy policy hier bekijken: https://www.facebook.com/privacy/explanation

  1. Verbod op commercieel gebruik

Indien de gebruiker over een gratis lidmaatschap beschikt stemt de gebruiker ermee in het online aanbod niet te gebruiken voor commerciële doeleinden. Het commercieel gebruik wat hier bedoeld wordt en waar de gebruiker mee instemt om niet te gebruiken omvat:

Het commercieel aanbieden van goederen en diensten, het verzoek om een overeenkomstig aanbod te verzenden, of de verwijzing naar een overeenkomstig aanbod dat elders verkregen kan worden met als doel voor een bedrijf te adverteren, wiens producten en diensten advertenties voor commerciële websites omvatten. Onder deze websites vallen sites die producten en diensten aanbieden in ruil voor geld, en wie andere commerciële bedrijven of internet portals promoten of adverteren.

De exploitant behoudt zich het recht om schadevergoeding te eisen tegen commercieel gebruik, reclame zonder schriftelijke toestemming of het reserveren van de aangeboden advertentieruimte.

  1. Resolutie voor online geschillenk

De Europese Commissie heeft een platform opgericht met betrekking tot het oplossen van online geschillen, die kan worden gevonden op www.ec.europa.eu/odr. Partners die consumenten zijn volgens § 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek, hebben de mogelijkheid om dit platform voor de beslechting van geschillen te gebruiken zonder beroep te moeten op gerechtelijke tussenkomst. Urlaubsguru GmbH is bereid om de hulp te zoeken van een consumentenarbitragecommissie indien een geschil beslecht zou moeten worden.