voorwaarden deelname kroatië winactie

Voorwaarden deelname Kroatië winactie

Voorwaarden voor deelname aan de Kroatië winactie

De Kroatië winactie wordt georganiseerd door UNIQ BV, Euclideslaan 1, 3584 BL Utrecht (hierna “UNIQ”). Deelname vindt uitsluitend plaats onder de hieronder vermelde voorwaarden. Met deelname aan de winactie wordt nadrukkelijk akkoord gegaan met deze voorwaarden voor deelname.
UNIQ maakt deelname aan de wedstrijd mogelijk – de deelnemer is zich daarvan bewust en begrijpt dat hij/zij daarom zijn/haar gegevens moet verstrekken om deel te nemen

Gerechtigd om deel te nemen zijn alle natuurlijke personen die

Verloop van de winactie:

De Holidayguru Kroatië winactie loopt vanaf woensdag 3 juli 2019 14.00 uur tot donderdag 4 juli 2019 14.00. De winnaar krijgt na afloop van de winactie via Instagram persoonlijk bericht.

Wijzigingen in de algemene gegevensbescherming met betrekking tot de Holidayguru Kroatië Winactie

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens die in verband met deze wedstrijd worden verstrekt, mogen door UNIQ BV alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van de wedstrijd en voor mogelijke prijsverwerkingen in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. De verzamelde en verwerkte gegevens van de winnaars worden door UNIQ verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de afhandeling van de wedstrijd, maar uiterlijk na het einde van de wettelijke bewaartermijn met het oog op de uitvoering van het contract.

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens

De basis voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens wordt enerzijds gevormd door artikel 6, lid 1,. a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deelnemers aan de Winactie gaan akkoord om deel te nemen en hebben de nodige informatie ontvangen. Deelname aan de Winactie is vrijwillig. Door deel te nemen aan de wedstrijd, stemt de deelnemer hierbij in met het volgende:

Bovendien vormt artikel 6, lid 1,. b) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ook de rechtsgrondslag, aangezien de gegevens die vereist zijn voordat het contract wordt gesloten, moeten verwerkt worden om de prijs in het geval van een overwinning te kunnen toekennen. Persoonlijke gegevens van de winnaar en de persoon die nodig zijn voor de registratie van de betreffende reis worden vervolgens verzameld om de prijs te verwerken nadat de winnaar is getrokken.