Survey: grote verdeeldheid over vaccinatieplicht reizigers

Nu er een coronavaccin is, wordt er volop gespeculeerd wanneer er weer gereisd kan worden. De Europese Unie overweegt het invoeren van een Europees vaccinatiepaspoort om het toerisme binnen Europa zo snel mogelijk weer op gang te krijgen. Met een vaccinatiepaspoort moeten gevaccineerden vrij kunnen reizen binnen Europa. Wij vroegen onze lezers naar hun mening over het verplichten van een coronavaccin voor reizigers die op vakantie willen in het buitenland.

Als het aan IJsland, Griekenland, Cyprus en de Seychellen ligt, hoeven toeristen in de toekomst niet in quarantaine wanneer zij gevaccineerd zijn. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas Airways kondigde in november al aan dat reizigers straks alleen aan boord mogen als zij gevaccineerd zijn.

Hoe zien Nederlandse reisliefhebbers deze ontwikkelingen?

Onderzoek naar de opinie van reizigers over een verplicht coronavaccin

Onderzoek naar de opinie over reizen en het coronavaccin

Holidayguru vroeg 5.000 personen (417 in Nederland) naar hun mening over het verplichten van een vaccinatie om te mogen reizen en stelde de volgende 7 vragen:

 1. Moeten vakanties naar het buitenland alleen mogelijk zijn voor mensen die zijn ingeënt tegen het coronavirus?
 2. Zou je jezelf laten inenten tegen het coronavirus als dat een voorwaarde is om naar een bepaald land op vakantie te gaan?
 3. Wacht je met reizen totdat je bent gevaccineerd?
 4. Zou je bij voorkeur op vakantie gaan naar landen waar meer dan 50% van de bevolking is ingeënt tegen het coronavirus?
 5. Ben je van mening dat luchtvaartmaatschappijen uitsluitend passagiers moeten toelaten die gevaccineerd zijn?
 6. Zou jij het accepteren dat toeristen naar jouw land reizen zonder dat ze gevaccineerd zijn?
 7. Ben jij het ermee eens dat mensen die gevaccineerd zijn al naar het buitenland op vakantie mogen, ook als jij nog moet wachten op je inenting?

 

Conclusies

Dit onderzoek laat zien:

 • Dat de helft van alle ondervraagden liever niet wil dat anderen al reizen terwijl zij zelf nog niet mogen.
 • Dat twee derde van reizigers zich laat vaccineren als dat betekent dat ze naar hun vakantiebestemming mogen afreizen.
 • Dat de meningen over een verplichte vaccinatie voor reizigers sterk uiteen lopen. De meeste stellingen werden bijna 50/50 beantwoord.

1. Moeten vakanties naar het buitenland alleen mogelijk zijn voor mensen die zijn ingeënt tegen het coronavirus?

 • Ja: 43%
 • Nee: 57%

Meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat ook mensen die niet gevaccineerd zijn op vakantie mogen. Als aanvulling werden het vaakst de volgende motivaties gegeven:

 • Ook met het vaccin kun je nog steeds andere mensen besmetten.
 • Als op een andere manier aantoonbaar is dat je geen drager bent, moet vrij reizen mogelijk zijn.
 • Voor de veiligheid van anderen is het beter als iedereen gevaccineerd is.

 

2. Zou je jezelf laten inenten tegen het coronavirus als dat een voorwaarde is om naar een bepaald land op vakantie te gaan?

 • Ja: 66%
 • Nee: 34%

Twee derde van de ondervraagden is best bereid zich te laten vaccineren als dit betekent dat ze op vakantie kunnen naar een geliefde bestemming.

 

3. Wacht je met reizen totdat je bent gevaccineerd?

 • Ja: 47%
 • Nee: 53%

De helft van de ondervraagden is niet van plan te wachten met reizen tot ze gevaccineerd zijn.

 

4. Zou je bij voorkeur op vakantie gaan naar landen waar meer dan 50% van de bevolking is ingeënt tegen het coronavirus?

 • Ja, hoe meer hoe beter: 52%
 • Nee, dat maakt me niets uit: 48%

Ongeveer de helft van de ondervraagden gaat het liefst op vakantie naar landen waar al veel mensen gevaccineerd zijn. Voor de andere helft van de ondervraagden is dit geen factor van belang.

 

5. Ben je van mening dat luchtvaartmaatschappijen uitsluitend passagiers moeten toelaten die gevaccineerd zijn?

 • Ja: 44%
 • Nee: 56%

Omdat Qantas Airways van plan is in de toekomst alleen nog passagiers aan boord te laten die ingeënt zijn tegen het coronavirus, vroegen wij aan de ondervraagden of zij het eens zijn met deze maatregel. Het antwoord is in lijn met de antwoorden op de vraag of alleen ingeënte mensen nog op vakantie mogen.

Tijdens een eerder straatonderzoek over corona en vliegen kwam naar voren dat 30% van de ondervraagden pas weer bereid is in het vliegtuig te stappen met een vaccin. Meer dan 35% van de ondervraagden vond het eind 2020 helemaal niet nodig om aanvullende maatregelen te nemen.

 

6. Zou jij het accepteren dat toeristen naar jouw land reizen zonder dat ze gevaccineerd zijn?

 • Ja: 45%
 • Nee: 55%

Iets meer dan de helft van de ondervraagden is van mening dat buitenlandse toeristen niet naar Nederland zouden moeten reizen als ze nog geen vaccinatie hebben ontvangen. Enkele reacties op deze stelling:

 • Voor de veiligheid is het beter als toeristen gevaccineerd zijn.
 • Bij een reis naar een ver land is het al verplicht om gevaccineerd te zijn tegen o.a. gele koorts en hepatitis. Dat kunnen ze hier ook verplichten.

 

7. Ben jij het ermee eens dat mensen die gevaccineerd zijn al naar het buitenland op vakantie mogen, ook als jij nog moet wachten op je inenting?

 • Ja: 50% 
 • Nee: 50%

De helft van de ondervraagden wil niet dat anderen al op vakantie gaan als zij zelf nog niet mogen. Ouderen (die als eerste aan de beurt zijn voor een vaccinatie) vinden dit minder problematisch, terwijl jongere mensen liever zien dat of iedereen op vakantie mag, of niemand. Van de deelnemers ouder dan 60 jaar is 66% het eens met de stelling, terwijl bij de 18 – 29 jarigen slechts 40% instemt.

 

Duitsers: “Als ik niet op vakantie mag, dan niemand”

Deze enquete is ook gehouden in Duitsland (meer dan 5.000 respondenten) en Spanje (meer dan 300 respondenten). Opvallend is dat van de Duitse respondenten slechts 27% vindt dat anderen al mogen reizen als zij dat zelf nog niet mogen. Een reden daarvoor zou de Duitse hang naar organisatie kunnen zijn. Het is immers een stuk overzichtelijker om voor iedereen tegelijk de grenzen te openen. In het Spaanse onderzoek valt op dat maar liefst 80% van de ondervraagden het prima vindt om zich te laten vaccineren als dat betekent dat ze naar hun vakantiebestemming mogen afreizen.

Meningen over reizen en het coronavaccin in vergelijking met de opinie van Duitsers en Spanjaarden

 

Een Europees vaccinatiepaspoort?

Over de invoering van een Europees vaccinatiepaspoort wordt nog gediscussieerd. Zo geven diverse landen aan moeite te hebben met het feit dat niet iedereen gevaccineerd is rond de zomer van 2021. Daarmee zal een grote groep (voornamelijk jongeren) worden uitgesloten van het vaccinatiepaspoort. Daarnaast is men niet verplicht om zich te laten vaccineren. Ook dit is een van de obstakels waardoor de Europese landen nog geen definitief akkoord hebben bereikt met betrekking tot het vaccinatiepaspoort. De Holidayguru community is met betrekking tot een Europees vaccinatiepaspoort sterk verdeeld. Maar liefst 56% geeft aan geen vaccinatiepaspoort te willen.

De EU wil graag een vaccinatiepaspoort invoeren om vrij reizen voor gevaccineerden mogelijk te maken. Wil jij dat er een vaccinatiepaspoort komt?

 • Ja: 43,8% 
 • Nee: 56,2%